Yatırım Süreci

Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Yatırım Komitesi tarafından yönetilen dikkatli, iyi yapılandırılmış ve son derece disiplinli bir yatırım sürecinin yanı sıra, dinamik bir yatırım ve takım odaklı yaklaşıma sahiptir. Yatırım Komitesi, önerilen her yatırım için ayrıntılı yatırım raporunu ve önerilen yatırım şirketine ilişkin finansal projeksiyonları özenle inceler.

Yatırım Süreci

Yapı Kredi Portföy Yönetimi Yatırım Süreci;

  • Uzmanlık ve takım çalışması odaklı kurumsal yatırım kararı alma süreci
  • Aktif portföy yönetimi stratejisi
  • Temel ve kantitatif analiz ve araştırma odaklı yaklaşım
  • Varlık dağılımı sürecinde top-down yaklaşımı
  • En iyi getiriyi hedefleyen varlık seçimi sürecinde bottom-up yaklaşımı
  • Risk seviyesi ve getiri beklentisine uyumlu portföy yapısının oluşturulması
  • Risk seviyesi ve karşılaştırma ölçütüne bağlı olarak disiplinli portföy yönetimi